Bestyrelsen for rideklubben

Formand
File
Gabriele Schwarzenburg
29 40 14 95
Kasserer
SK
Sabine Kofod
23 31 23 22
Sekretær
AG
Anna  Greenin
30 24 32 31
Medlem
File
Marie G. Nielsen
25 48 76 77
Medlem
CL
Claus Lambrecht
61 37 02 48
Suppleant
JN
Jesper Stoltz Nielsen
40 25 04 10
Revisor
AL
Amy Lindgren
81 71 31 26
Revisor
RP
Rie Propel
51 89 81 61
Revisor suppleant
JN
Jesper Stoltz Nielsen
40 25 04 10